Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2017

Hướng dẫn cập nhật Avatar Facebook đồng bộ SBC

Hướng dẫn cập nhật Avatar Facebook đồng bộ SBC

Anh/chị làm theo hình hướng dẫn;

Bước 1: Nhấp vào ảnh đại diện, chọn Update Profile Piture (Cập nhật ảnh đại diện)

Bước 2: Chọn “Add Frame” (Thêm khung)

 

Bước 3: Tìm khung với tên :” SBC Frame 2018″ >> Cập nhật.

Hoàn thành. Chúc anh/chị thành công.