Dây cáp máy in Wit-CoLor

Quy cách: 26p/20p/18p.
Thuyết minh: Gồm 4 sợi,hai sợi26p,1 sợi18p, có thể mua lẻ.

daycapmaywitcolorr