Các loại đầu phun SEIKO

Các loại đầu phun Seiko tốt nhất hiện nay. 

SPT510-35pl
Model: Đầu phun SPT510-35pL
 STP 1020-35Pl_nn
Model: Đầu phun 1020-35PL
SPT255-35PL
Model: Đầu phun SPT255-35PL
SPT255-12PL
Model: Đầu phun SPT255-12PL