Dây dẫn mực

Quy cách: 6×4.
Dùng cho đường ống dẫn mực từ bình mực lớn lên mình mực phụ

daydanmuc