Động cơ bơm hơi 33VB, 33VC, 33VBX

Điện: 24v

6d24a3391c75eb65c8e7140641263d71