Động cơ bơm mựcĐiện : 24v

Điện : 24v
dongcobommuc