Dụng cụ hút mực bằng tay

Dùng cho máy NOVAJET

dungcuhutmucbangtay