LED ưa chuộng 2013

Led 3 bóng 5050 fullcolor vỏ thép chống nước – IC 2811

MDA186A_

  Model: MDA186A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 5050 modul màu đơn 3636 fullcolor chống nước12V,IC:2811cấp độ màu xám 256 Công suất / màu (W): Đỏ/xanh lá/xanh biển: 0.72W Kết nối dây: UL1007,dây 20# màu vàng

Led 4 bóng 5050 modul 3636 – 7 màu chống nước

MAA181Q_

  Model: MAA181Q Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 4 Chi tiết: 4 bóng 5050 modul 3636 7 màu chống nước 12V Công suất / màu (W): Đỏ/xanh lá/xanh biển: 1.44W Kết nối dây: UL1007,dây 20# màu vàng đại diện cho cực

Led 3 bóng 5050 – 7 màu vỏ thép đổ keo chống nước

MAA182Q_

  Model: MAA182Q Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 5050 modul 3636 7 màu chống nước 12V Công suất / màu (W): Đỏ/xanh lá/xanh biển: 0.72W Kết nối dây: UL1007,dây 20# màu vàng đại diện cho cực

Led 3 bóng 5050 màu đơn 3636 chống nước

MAA172Q_

  Model: MAA172Q Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 78×15 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 4 bóng 5050 màu đơn 3636 modul chống nước 12V Công suất / màu (W): Đỏ/xanh lá/xanh biển: 0.72W Kết nối dây: UL1007,dây 20# màu vàng đại diện cho cực

Led 4 bóng 5050 màu đơn 3636 vỏ thép chống nước

MXA183A_

  Model: MXA183A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 4 Chi tiết: 4 bóng 5050 màu đơn 3636 modul chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 1.44WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 1.44W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám đại

Led 4 bóng 5050 màu đơn 3636 chống nước

MXA181A_

  Model: MXA181A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 4 Chi tiết: 4 bóng 5050 màu đơn 3636 modul chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 1.44WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 1.44W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám đại

Led 3 bóng 5050 màu đơn 7815 chống nước

MXA172V_

  Model: MXA172V Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 78×15 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 5050 màu đơn 7815 modul chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.72WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.72W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám đại

Led 3 bóng 5050 màu đơn 7512 vỏ PVC ko chống nước

MXA071A_

  Model: MXA071A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 75×12 Cấp độ IP: IP33 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 5050 màu đơn 7512 modul ko chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.72WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.72W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám

Led 2 bóng 5050 màu đơn 4815 chống nước

MXA142A_

  Model: MXA142A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 48×15 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 2 Chi tiết: 2 bóng 5050 màu đơn 4815 modul chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.48WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.48W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám đại

Led 2 bóng 5050 màu đơn 4515 vỏ PVC ko chống nước

MAX041A_

  Model: MAX041A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 45×15 Cấp độ IP: IP33 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 2 Chi tiết: 2 bóng 5050 màu đơn 4515 modul ko chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.48WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.48W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám

Led 1 bóng 5050 màu đơn 2012 chống nước

MAW121A_

  Model: MAW121A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 26×12 Cấp độ IP: IP67 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 1 Chi tiết: 1 bóng 5050 màu đơn 2012 modul chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.24WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.24W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám đại

Led 3 bóng 3528 màu đơn 3535 ko chống nước

MXB070A_

    Model: MXB070A Loại hình Led: bóng 3528 kích thước(mm): 75×08 Cấp độ IP: IP33 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 3528 màu đơn 3535 modul ko chống nước12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.3WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.24W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám

Led 4 bóng 3528 màu đơn 3636 chống nước

MXB180A_

Model: MXB180A Loại hình Led: bóng 3528 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 4 Chi tiết: 4 bóng 3528 màu đơn 3636 modul chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.6WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.48W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám đại diện

Led 3 bóng 3528 màu đơn 6612 đổ keo chống nước

MXB160A_

  Model: MXB160A Loại hình Led: bóng 3528 kích thước(mm): 66×12 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 3528 modul màu đơn 6612 đổ keo chống nước12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.3WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.24W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám

Led 3 bóng 3528 màu đơn 3912 đổ keo chống nước

MXB130A_2_

  Model: MXB130A Loại hình Led: bóng 3528 kích thước(mm): 39×12 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 3528 modul màu đơn 3912 đổ keo chống nước12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.3WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.24W Kết nối dây: UL1007,dây trắng xám26#, ở giứa modul

Led 3 bóng 3528 màu đơn 3912 vỏ nhựa ko chống nước

MXB130A_

Model: MXB130A Loại hình Led: bóng 3528 kích thước(mm): 39×12 Cấp độ IP: IP33 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 3528 màu đơn 3912 modul ko chống nước 12V  (sử dụng nhựa chuyên dụng) Công suất / màu (W): Trắng: 0.3WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.24W Kết nối dây: UL1007,dây trắng

Led 2 bóng 3528 màu đơn 2607 đổ keo chống nước

MXB120A_

  Model: MXB120A Loại hình Led: bóng 3528 kích thước(mm): 26×07 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 2 Chi tiết: 2 bóng 3528 modul màu đơn 2607 đổ keo chống nước12V Công suất / màu (W): Trắng: 0.3WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.24W Kết nối dây: UL1007,dây trắng xám26#, ở giứa modul

Led 2 bóng 3528 màu đơn 2607 vỏ nhựa ko chống nước

MXB020A_

  Model: MXB020A Loại hình Led: bóng 3528 kích thước(mm): 26×07 Cấp độ IP: IP33 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 2 Chi tiết: 2 bóng 3528, màu đơn 2607 modul ko chống nước 12V (sử dụng nhựa chuyên dụng) Công suất / màu (W): Trắng: 0.3WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 0.24W Kết nối dây: UL1007,dây