Hình ảnh & sản phẩm máy UV

Máy in UV:
 
san pham_4
Máy đã được lắp đặt tại Việt Nam
 
Sản phẩm của máy in UV
Ceramic tile 2 Ceramic tile 3 Ceramic tile 4 Ceramic tile Glass Glass_3D_1 kitchen 1 kitchen 2 kitchen 3 Leather 2 SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA Stone immitation 2 Stone immitation