Mực SEIKO _(510-35PL)

Quy cách: 5000ml
muc sk_new

Mực dầu: máy đầu phun epson của Nhật