Màng Bóng, màng mờ

Kích thước: 0.914/1.07/1.27m/1.37m/1.52m x 50m ± 0.2m

PP2