PP không keo BK (180g)

8a736b26216ecaf2c18ecec9bc1558e4
Chiều dài: 50m
Khổ: 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m