Vải silk bóng cao cấp dùng in ảnh nghệ thuật

9e9bb714f6fdee4eb8c5846a477c242b
Chiều dài: 18m
Khổ: 0.914m, 1.28m