laminate bóng, mờ 110g loại tốt

9e9bb714f6fdee4eb8c5846a477c242b
Chiều dài: 50m
Khổ: 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m