Màng phản quang

Kích thước: 1.24mx45.7m
Dùng 05 năm ngoài trời

mangphanquang