Biển phản quang dùng trong giao thông

Kích thước: biên 130cm
Độ dầy: 60cm,dài: 70cm,sử dụng: 1.5mm
Bảo hành: 07 năm
Sử dụng mực của Nhật bản SG700

23efc7019330f64fee3670af6610c0c7